Regulamin zwrotów

Regulamin zwrotów

  1. Osoba akceptująca regulamin zobowiązuje się nie rościć żadnych innych zwrotów finansowych.
  2. Akceptując regulamin potwierdzam, iż nie będzie rozliczać wykonawcy z nie wykonanych zadań
  3. Nie dotrzymanie regulaminu oznacza, iż osoba wypełniająca go, zobowiązuje zwrócić daną kwotę